Τεχνική Kinetic Flossing

Η τεχνική Kinetic Flossing αποτελεί μια καινοτόμα θεραπευτική τεχνική που περιλαμβάνει ειδικούς ελαστικούς ιμάντες, υλικού καοτσούκ-λάτεξ, οι οποίοι εφαρμόζονται στο ανθρώπινο σώμα για τη θεραπεία μυοσκελετικών και νευρο-μυοσκελετικών παθήσεων.
Οι ειδικά σχεδιασμένοι ελαστικοί ιμάντες (Flossbands) διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σχετικά με την αντοχή στην τάση τους και την πρόσφυση επιφάνειας, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη της επιθυμητής συμπίεσης. Ο θεραπευτής εφαρμόζει μια ισχυρή ισχαιμική περίδεση στο μέλος του σώματος του ασθενή, που στοχεύει η θεραπεία. Αυτή η ισχυρή περίδεση μιας ή περισσοτέρων ανατομικών περιοχών ή/και αρθρώσεων, συμβάλλει σε σημαντικές αιμοδυναμικές, εμβιομηχανικές και νευροφυσιολογικές προσαρμογές.

Το Kinetic Flossing περιλαμβάνει ειδικές τεχνικές περίδεσης που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε ανατομική δομή. Το μεγάλο λειτουργικό πλεονέκτημα της τεχνικής Kinetic Flossing είναι ότι εκτελείται σε συνδυασμό με συγκεκριμένες θεραπευτικές τεχνικές όπως παθητική ή ενεργητική κινητοποίηση, ειδικές τεχνικές κινητοποίησης ή άσκηση χαμηλής έντασης (Blood Flow Restriction Training). Επιπλέον, η Kinetic Flossing παρουσιάζει μια πρωτοποριακή θεραπευτική τεχνική, την Kinetic Tool Flossing, η οποία συνδυάζει την εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι, με τη συμπίεση του ελαστικού ιμάντα πάνω από αυτά, σε συγκεκριμένα ανατομικά σημεία όπου εμφανίζουν συμφύσεις-περιτονιακές προσκολλήσεις. Η θεραπευτική επίδραση της συγκεκριμένης τεχνικής έγκειται στο γεγονός ότι η υψηλή τοπική συμπίεση του Kinetic Tool Flossing σε συνδυασμό με κίνηση (παθητική ή ενεργητική, σε ανοιχτή ή κλειστή κινητικής αλυσίδα) της πάσχουσας περιοχής, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την θεραπεία των μυοπεριτονιακών δυσλειτουργιών.