Μέθοδος διδασκαλίας

Το ανώτερο όριο των συμμετεχόντων θα είναι τα 20 άτομα για την καλύτερη κατανόηση και εργαστηριακή εφαρμογή των τεχνικών Kinetic Flossing. Οι θεωρητικές παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια Powerpoint και videos.
Στο τέλος της θεωρητικής παρουσίασης κάθε τεχνικής πραγματοποιείται η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών μέχρι την επίτευξη τέλειας εκτέλεσης τους. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται πλήρης εξοπλισμός για την εκτέλεση των τεχνικών και τη συμμετοχή τους στο Σεμινάριο.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι σπουδαστές που θα πάρουν μέρος στο Kinetic Flossing εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πρέπει:

α) να έχουν θεωρητικές γνώσεις της ανατομίας και κινησιολογίας του ανθρώπινου σώματος

β) να είναι μέλη του Π.Σ.Φ. ή φοιτητές των ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας της χώρας ή ισότιμής σχολής του εξωτερικού.

  • Θα δοθεί δωρεάν ένας ελαστικός Ιμάντας Flossin

  • Επιπλέον θα δοθεί έντυπο υλικό σε όλους τους συμμετέχοντες με videos, εικόνες και κείμενα για να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτά για τυχόν απορίες μετά το πέρας του σεμιναρίου.σεμιναρίου.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Ελαστικής Ισχαιμικής Περίδεσης (Kinetic Flossing) διαρκεί 8 ώρες και πραγματοποιείται σε μια ημέρα. Οι σπουδαστές θα χρειαστεί να παρεβρεθούν στον χώρο του σεμιναρίου 30’ πριν την έναρξη του για την εγγραφή τους.

 

 

9:00 – 9:30 (30 λεπτά) Εισαγωγή στην Τεχνική : Γνωριμία, βασικές θεωρητικές αρχές, ενδείξεις και αντενδείξεις, αναμενόμενα αποτελέσματα της τεχνικής
9:30-10:00 (30 λεπτά) Παρουσίαση Εξοπλισμού και Επίδειξη Τεχνικής, 1ο Κλινικό Εργαστήριο : Γνωριμία και πρακτική των σπουδαστών στην τεχνική και στον εξοπλισμό
10:00-10:30 (30 λεπτά) Περιτονιακό σύστημα-Φυσιολογία της Ισχαιμικής Άσκησης : Γενική ανατομική περιτονιακών μεσημβρινών, λειτουργία και αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μαλακά μόρια – Φυσιολογικές και Νευρομυικες προσαρμογές Ισχαιμικής Άσκησης.
1ο Διάλειμμα 10:30-10:45 (15 λεπτά)
10:45-13:30 (2 ώρες 45 λεπτά) 2ο Κλινικό Εργαστήριο : Ώμος (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση-Λειτουργική διόρθωση)
3ο Κλινικό Εργαστήριο : Βραχιόνιο (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση-Ισχαιμική ενδυνάμωση)
4ο Κλινικό Εργαστήριο : Αγκώνας-Αντιβράχιο (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση)
5ο Κλινικό Εργαστήριο : Άκρα χείρα-Δάκτυλα (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση)
6ο Κλινικό Εργαστήριο : Κορμός (Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση-Ισχαιμική ενδυνάμωση)
7ο Κλινικό Εργαστήριο : Ισχίο (Μυοπεριτονιακη απελευθέρωση-Λειτουργική διόρθωση)
2ο Διάλειμμα 13:30-14:30 (1 ώρα)
14:30-16:15 (1 ώρες 45 λεπτά) 8ο Κλινικό Εργαστήριο : Μηρός (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση-Ισχαιμική ενδυνάμωση)
9ο Κλινικό Εργαστήριο : Γόνατο (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση-Λειτουργική διόρθωση)
10ο Κλινικό Εργαστήριο : Κνήμη (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση-Ισχαιμική ενδυνάμωση)
11ο Κλινικό Εργαστήριο : Άκρος πόδας (Αποιδηματική περίδεση-Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση-Λειτουργική διόρθωση)
3ο Διάλειμμα 16:15-16:30 (15 λεπτά)
16:30-17:00 (30 λεπτά) Συζήτηση