Σεμινάρια

Ενημερωθείτε για τις Ημερομηνίες των Σεμιναρίων!

Αίτηση

Κάντε Αίτηση Συμμετοχής για τα Σεμινάριά μας!

Kinetic Flossing

Σχετικά με το Σεμινάριο

Κεντρικό Θέμα Σεμιναρίου : Ελαστική Ισχαιμική Περίδεση

Athens16-03-2019
$

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Ελαστικής Ισχαιμικής Περίδεσης διαρκεί 8 ώρες και πραγματοποιείται σε μια ημέρα.

$

Οι σπουδαστές θα χρειαστεί να παραβρεθούν στον χώρο του σεμιναρίου 30’ πριν την έναρξη του για την εγγραφή τους

$

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί έντυπο υλικό με κείμενα, εικόνες και videos για να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτά για τυχόν απορίες μετά το πέρας του σεμιναρίου.

$

Επιπλέον θα δοθεί δωρεάν ένας ελαστικός ιμάντας Flossing

1ο Μέρος

Εισαγωγή στην τεχνική

Παρουσίαση εξοπλισμού

Περιτονιακό Σύστημα

2ο Μέρος

Κλινικά Εργαστήρια

3ο Μέρος

Συζήτηση – Ερωτήσεις

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα του Σεμιναρίου.

$

See Kinetic Flossing in Action!