Παύλος Αγγελόπουλος

Παύλος Αγγελόπουλος

Φυσικοθεραπευτής με εξειδίκευση στις τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων

Ο Παύλος Αγγελόπουλος είναι φυσικοθεραπευτής με εξειδίκευση στις τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων (soft tissue mobilization). Είναι αθλητικός φυσικοθεραπευτής σε επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου και απασχολείται σε εργαστήριο φυσικοθεραπείας όπου και συνεργάζεται με τον Επίκουρο Καθηγητή Φυσικοθεραπείας Δρ. Κ. Φουσέκη.
Διαθέτει εμπειρία στην αποκατάσταση μυοσκελετικών και αθλητικών κακώσεων. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Εμβιομηχανικής και Αθλητικών Κακώσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αξιολόγηση της επίδρασης καινοτόμων τεχνικών φυσικοθεραπείας στην θεραπεία των μυοσκελετικών κακώσεων.
Είναι πιστοποιημένος θεραπευτής μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό και ειδικότερα είναι εκπαιδευτής(Instructor) της ERGON IASTM TECHNIQUE.
Έχει παρακολουθήσει τα κυριότερα ευρωπαϊκά σεμινάρια ελαστικής ισχαιμικής περίδεσης. Είναι βασικός κλινικός εκπαιδευτής της τεχνικής KINETIC FLOSSING.

Share This